KAHRAMAN

Firma Hakkında:

Kahraman Aksesur 15 y?l? a?an hizmeti ve üretimi boyunca sahip oldu?u bilgi ve tecrübeyi, siz de?erli mü?terileri ile payla?man?n heyecan?n? duyar. Kuruldu?u günden itibaren bebe aksesuarlar? konusunda üretim yapan uzman kadroya sahip olan ?irketimiz; Bünyesine yeni katt??? lazer makinas?yla kot kuma?a b?y?k, i?ne k?r???, y?rt?k ve çe?itli desenleri kaz?ma, kadife ve di?er kuma?lar üzerine de kaz?ma ve desen çal??malar? i?lemlerine ba?lam??t?r. Bunun yan?nda bebe aksesuarlar?, ta? dizayn, saten kurdela, kadife kurdela, organze kurdela, bask?l? kurdela, etiket bask?, her ölçüde s?cak ve so?uk kuma? kesimi, tül kuma?, polyester kuma?, pamuk ve pamuk polyester kuma?, simli dantel kuma?, brode kuma? temini ayr?ca zengin ürün yelpazesine sahip fisto ?erit, gipür motifler, kopanaki, naylon ve likral? dantel sat??? i?lerini yapmaktad?r. ?irketimiz kuruldu?u ilk andan itibaren kaliteye verdi?i önem ve zoru ba?arma azmi sayesinde k?sa sürede bebe ve aksesuar sektöründe tan?nm?? ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemi?tir. Firman?n de?i?mez prensipleri daima kalite, hizmet, zaman?nda teslim ve uygun fiyat olmu?tur. Üretimde ba?ar? ve süreklili?in teminat? hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çal??an Kahraman Aksesuar, gösterdi?iniz yak?n ilgi ve deste?inizden ötürü te?ekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecek.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.