PENGİM BEBE

Firma Hakkında:

PENG?M çocuk giyim 2006 y?l?nda ALTIN BEBE bünyesinde Bursada kuruldu. yurt içi piyasas?na yönelik hedefleri olan PENG?M,"önce kalite" prensibiyle hareket etmektedir. 6 ay -16 ya? aras? ürün grubumuzla üretime devam etmekteyiz Ülkemizin her kö?esine toptan bayilerimiz arac?l??? ile ula?maktay?z.Çocuk k?yafeti ürettigimizin bilincindeyiz.Çocuklar?n hassas ciltlerini rahats?z etmeyen,sagl?kl?,k?sa sürede deforme olmayan,yüzde yüz pamuk kuma?lar kullanmaktay?z Üretimde kulland?g?m?z tüm malzemeler,bu dü?ünceyle seçilmektedir.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.