NİFO KİDS

Firma Hakkında:

N?fo Kids 1992'dan beri faaliyetleri boyunca sahip oldu?u bilgi ve tecrübeyi siz de?erli mü?terileri ile payla?man?n heyecan?n? duyuyor. Büyük ölçekli bir i?letme olmas?na ra?men kuruldu?u ilk andan itibaren kaliteye verdi?i önem ve zoru ba?arma azmi sayesinde k?sa sürede çocuk giyim imalt? ve toptan sat??? sektöründe tan?nm?? ve bu ilkelerden asla vazgeçmemi?tir. Firmam?z?n de?i?mez prensipleri daima kalite, hizmet ve uygun fiyat olmu?tur.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.