BİRTON TEKSTİL

Firma Hakkında:

Birton Tekstil olarak 2010 y?l?ndan beri de?erli mü?terilerimizin talepleri do?rultusunda Karl Mayer marka ra?el örme makinelerimizle üretti?imiz perdeleri ve elbiselik kuma?lar? ister ham ister i?lem görmü? ?ekilde mü?terilerimize ula?t?rmaktay?z.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.