ÇINAR APRE KUMAŞÇILIK SAN. VE TİC. A.Ş.

Firma Hakkında:

Üretim teknolojisinin gelebildi?i en son tekniklerle sertifikal?, seçilmi? pamuk ve di?er hammaddelerin indigo boyar maddeler ile renklendirilmi? ipliklerden kullan?labilen her türlü elastikiyet, a??rl?k ve ende dokunmu? kuma?lard?r ÇINAR DENIM NEDEN ? Sektöründeki k?ymetli ve büyük markalar?n tercih etti?i kolleksiyon kuma?lar? ile tedarik sa?layan, çözüm ortakl??? prensibiyle çal??an, do?aya sayg?l? ve i? prensiplerinde ilkeli ÇINAR DENIM NASIL ? Çevreye sayg?l? hammaddeler kullan?larak ithal ve yerli teknolojik altyap?larda üretilmi? kalite standart? yüksek kuma?lar? stoktan teslim veya h?zl? lojistik kanallar?yla mü?terisine ula?t?ran ÇINAR DENIM

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.