DÜNDARLAR TOPTAN

Firma Hakkında:

Triko imalat?na 1975 y?l?nda Dündarlar markas? alt?nda ba?lad???m?z ticari faaliyetlerimize 1999 y?l?nda Cumhuriyet Caddesi Yeni Gökçen ?? Merkezi’nde bebe ve çocuk toptan giyim alan?nda devam ettik. Toptan sektöründe h?zla büyüyerek 2004 y?l?nda Cumhuriyet Caddesi’nde her kat? 200 m² olmak üzere 7 katl? binam?zda çal??malar?m?z? aral?ks?z sürdürdük. 2015 y?l?nda bebe ve çocuk giyimin kalbi olan Vi?ne Caddesi’nde daha da büyüyerek profesyonel olarak hizmet vermeye devam ettik. 24 y?ll?k imalat ve 21 y?ll?k da bebe ve çocuk giyim toptan sat?? tecrübemiz ile sektörün öncü firmalar? aras?nda yerimizi ald?k. Rusya ve Arap ülkeleri ba?ta olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapmaktay?z. Bu amaç do?rultusunda 2020 y?l?nda faaliyetlerimizi büyüterek 5 katl?, her kat? 550 m² olmak üzere toplam 2750 m² olan yeni yerimize ta??narak geni? ürün yelpazesi ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Teknolojik geli?meleri yak?ndan takip eden Dündarlar Bebe olarak sizlere daha iyi hizmet verebilmek için haz?rlad???m?z www.dundarlarbebetoptan.com online toptan sat?? sitemize tüm cihazlardan kolayl?kla ula?abilir ve Dündarlar Bebe uygulamas?n? Android ve iOS cihazlar?n?za indirerek rahat ve güvenilir al??veri? yapabilirsiniz.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.